Centrale Thermostahl cu arzator de ulei uzat

Centrala cu arzator de ulei uzat - Thermostahl

Sunt cazane din oţel de înaltă eficienţă cu funcţionare pe combustibil lichid (ulei uzat, biodiesel, ulei vegetal, etc). Principiul de funcţionare se bazează pe întoarcerea flăcării în focar. Toate suprafeţele care vin în contact cu flacăra sunt răcite de apă.

Construcţie cazanului este cilindrică, cu focar de mari dimensiuni, suprafaţă extinsă de schimb termic și turbionatori pentru creșterea eficienţei arderii. Având contrapresiune în focar, cazanul este proiectat să funcţioneze optim cu arzatoarele de ulei uzat Citerm.

Cazanele dispun de panou de automatizare al functionarii arzatorului pe ulei si produc agent termic care este livrat pe conducta de tur si retur. Dispunem in oferta de cazane de incalzire cu arzator automatizat de ulei uzat ale caror putere acopera domeniul de 30-3000 Kw.

Testat și marcat CE, conform Standardului European EN 303-3

Descarca: